Naše usluge

Naše standardne usluge uključuju usluge energetskog konzaltinga, tehničkog održavanja i upravljanja postrojenjima i objektima, higijenskog i tehničkog čišćenja te preuzimanja brige o sigurnosti, zaštiti okoliša i potrošnji energenata.

 
 

Konzalting

Usluge energetskog konzaltinga, outsourcing facility managementa...

 

Čišćenje

Higijenskog i tehničkog čišćenje, preuzimanje brige o zaštiti okoliša...

 

Održavanje

Tehničko održavanja i upravljanja postrojenjima i objektima...

 

Zaštita

Poslovi tjelesne i tehničke zaštite, zaštite na radu i zaštite od požara...

 

O nama

AFM d.o.o., punog imena Ametros Facility Management je poduzeće čija je osnovna djelatnost pružanje usluga iz domene facility managementa, energy managementa i management konzaltinga koristeći tehnologiju, iskustvene smjernice i važeće europske norme modernog upravljanja imovinom.


Kontakt

AFM - AMETROS FACILITY MANAGEMENT

 

Adresa

AFM d.o.o.
12. Vrbik 14, 10 000 Zagreb
OIB: 1159306731

Operativna lokacija

Ulica grada Vukovara 271
10 000 Zagreb

Info

info@afm.hr
Tel: 01/6701 – 220
Fax: 01/6701 – 219

Odgovorna osoba

mr.sc. Željko Kučiš, dipl. ing.,
direktor društva